Samen Energie

Besparen Nijmegen

Energie

Energierekening 2022 minimaal 60 euro duurder

VEH (Vereniging Eigen Huis) meldt dat de netbeheerkosten in 2022 met 60 euro omhoog gaan. Op dit moment zijn de netbeheerkosten gemiddeld zo’n 180 tot 200 euro per huishouden.
Het betreft dus een flinke verhoging die bovenop recente verhogingen komt. Blijft energie wel betaalbaar en is het doorschuiven van kosten naar consumenten wel verantwoord?

Waarom gaan de netbeheerkosten omhoog?
De belangrijkste reden hiervoor is een investering in het elektriciteitsnet. Omdat de klimaatdoelstelling nagestreefd worden zullen op termijn alle huishoudens van het gas af moeten. Dit betekent dat er meer elektra verbruikt zal worden. Om deze toename van elektriciteit te kunnen afhandelen zijn investeringen nodig van miljarden euro’s door o.a. TenneT. Daarnaast zal het bestaande gasnetwerk worden ontmanteld. Dat houdt in dat de gasleidingen en alles wat daarbij komt kijken uit de grond gehaald zullen worden. Een hele grote operatie en vandaar ook de hoge kosten.

Blijft energie wel betaalbaar?
De overheid probeert de hogere energiekosten betaalbaar te houden door de overige lasten te verlagen. Tot op heden is dat op papier gelukt, maar voor veel huishoudens is het zelfs in deze goede economische tijden steeds lastiger om rond te komen. Iets waar we ons wellicht wel zorgen om moeten maken, want hoe gaat dat wanneer de economie niet meer zo goed is?

Ons advies is dan ook het heft in eigen hand te nemen. Wees bewust met je energieverbruik bezig en kijk waar er mogelijkheden zijn deze wat te verlagen. Vanuit financieel oogpunt is het belangrijk elk jaar van energieleverancier over te stappen. Dit scheelt gemiddeld enkele honderden euro’s per jaar.